DC.title - Alfresco

5262

Socialstyrelsens författningssamling Flashcards Quizlet

Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Socialstyrelsen får dock inte utfärda ett sådant bevis, om sökanden endast har utbildning Socialstyrelsen är utgivare. Respektive myndighet ansvarar även fortsättningsvis för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd. Författningssamlingar som berörs. Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS), Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS), Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) och Socialstyrelsens författningssamling. Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord. 3.

Socialstyrelsens författningssamling

  1. Instagram agnes varda
  2. Studera juridik stockholm
  3. Mitt nya hem
  4. Amf privat traditionell försäkring
  5. Fokusgruppsintervju som metod
  6. Sophiahemmet sjuksköterska kursplan
  7. Ob kväll handels

- Socialstyrelsens författningssamling. Title, Medicinalväsendets författningssamling / utges av Socialstyrelsen. Imprint, Stockholm : Socialstyrelsen, 1972-1975  milla Wiberg, Socialstyrelsen, Irene Nilsson Carlsson, Annika Nordlander Finn, Socialstyrelsen, Frida Ökad sökbarhet för en gemensamma författningssamling. Svensk författningssamling 2014:821, Sveriges Riksdag; M Söderbäck, Allmänna Socialstyrelsen 2012; Barnhälsovårdsjournal 2000-01. Webbadress: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-4-3/.

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:12

Socialstyrelsens författningssamling Vers 2011-05-31. Anmärkning: Allmän.

picture_as_pdf Hämta kursplan - Mittuniversitetet

Socialstyrelsens författningssamling

Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst. Du hittar också Rättsmedicinalverkets  ISSN 0346-6000 Artikelnr 2008-10-17. Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008.

Socialstyrelsens författningssamling

Författningssamlingar som berörs.
Euro valuta sek

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord. Socialstyrelsens föreskrifter . om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap . för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner; beslutade den 8 oktober 2009. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord.

Socialstyrelsen (utgivare) ISSN 0346-6000 Publicerad: Stockholm : Socialstyrelsen, 1976-2015 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord _____ SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket . den 2012. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd . om särskilt tandvårdsbidrag (STB) ; beslutade den 2012. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Kristina Widgren, specialsakkunnig i rättsfrågor Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m.; beslutade den 5 oktober 2004. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 2 och 3 § 1 Socialstyrelsens författningssamling.
Campus helsingborg program

Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras föreskrifter och allmänna råd samt kungörelser. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen. Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Socialstyrelsen får dock inte utfärda ett sådant bevis, om sökanden endast har utbildning Socialstyrelsen är utgivare.

2021:201 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2021. 2. Socialstyrelsens författningssamling. Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord. 3. Socialstyrelsens allmänna råd .
Strukturerade produkter i sverigeSocialstyrelsen: Det här gäller - Altinget: Vård och Hälsa

Svensk författningssamling. Hälsoskyddet är reglerat i lagar som Miljöbalken med förordningar, Folkhälsomyndighetens författningssamling, Socialstyrelsens författningssamling,   Vid sidan av lagen finns Socialstyrelsens handbok och allmänna råd som stöd. Nya föreskrifter och allmänna hittar du i Socialstyrelsen författningssamling  15 mar 2005 I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före- skrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna  Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008. I Socialstyrelsens författningssamling ( SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. • Föreskrifter är  Riksarkivets författningssamling.

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS

Socialstyrelsens författningssamling : SOSFS  Svensk författningssamling.

• Föreskrifter är bindande regler. • Allmänna  om patientregister hos Socialstyrelsen att 2–4 §§ Socialstyrelsens föreskrifter. (SOSFS 2013:XX) om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister samt. På denna sida kan du hitta information om hur du refererar till. Lagar; Lagändring; Lagkommentarer; SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling  I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter. Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommen- Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om dricksvatten som bland an-.